หน้าแรก / บริการของเรา / สมุนไพรจีน (Chinese Medicine)

สมุนไพรจีน (Chinese Medicine)

การจ่ายยาและสมุนไพรจีน  (Chinese Medicine)

เกี่ยวกับ สมุนไพรจีน  แพทย์แผนจีน   ที่ท่านสามารถนำไปปรับใช้เพื่อดูแลร่างกายและสุขภาพเบื้องต้นตามหลักการใช้สมุนไพรจีน  และการแพทย์แผนจีนได้อย่างถูกต้อง  ในตำราแพทย์แผนจีนโบราณซึ่งมีกำเนิดมากกว่า 5,000 ปี  ได้จดบันทึกรวบรวม แนวทางหลักในการรักษาผู้เจ็บป่วยไว้ 2 ประการ

1. การรักษาแบบองค์รวม เป็นการรักษาที่ครอบคลุม เช่น หากมีอาหารอ่อนเพลีย หน้าตาซีดเซียว  ปากซีด  หมอจีนสมัยก่อนจะให้กินสมุนไพรจีนที่มีสรรพคุณบำรุงเลือด หัวใจ และม้ามไปพร้อม ๆ กัน
2. การรักษาที่ดูจากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่มากระทบลักษณะพื้นฐานของสุขภาพเดิมของแต่ละคน  ซึ่งโดยปกติแล้วแพทย์แผนจีนจะแบ่งพื้นฐานของสุขภาพของคนออกเป็น 4 แบบ คือ

• พวกหยางแข็งแรง คนกลุ่มนี้จะเป็นคนขี้ร้อน คล่องแคล่ว ตื่นเต้นได้ง่าย ชีพจรเต้นเร็ว ลิ้นมีสีแดง
• พวกหยินแข็งแรง คนกลุ่มนี้จะเป็นคนขี้หนาว มีนิสัยเรียบ ๆ ดูสงบนิ่ง อาจมีอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง
• พวกหยางอ่อนแอ คนกลุ่มนี้จะมีลักษณะนิสัยเป็นคนเก็บกดหน้าตาซีดเซียวเหมือนไม่ค่อนมีเลือด
• พวกหยินอ่อนแอ คนกลุ่มนี้จะรูปร่างผอมบาง อารมณ์ไม่คงที่ หงุดหงิดขี้โมโหง่ายแพทย์จีนได้กล่าวไว้ว่า  การที่ร่างการเกิดอาการเจ็บป่วยเป็นเพราะการเสียสมดุล เนื่องจากเชื้อโรคหรือสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลง  จนทำให้ร่างกายมีหยินหรือหยางมากเกินไป   เมื่อร่างกายเสียสมดุลจะส่งผลให้อารมณ์เสียสมดุลตามไปด้วย ดังนั้น  การรักษาของแพทย์จีนจึงเน้นไปที่การปรับสมดุล   เพราะสมดุลเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญของการมีสุขภาพดี การปรับสมดูลของแพทย์แผนจีนมีหลายวิธี
การใช้สมุนไพรจีน  ชาวจีนโบราณได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งการใช้สมุนไพรจีนบำบัดโรค  การใช้สมุนไพรของชาวจีนมีทั้งแบบที่ใช้เดี่ยว ๆ เช่น การชงเป็นชา หรือใช้สมุนไพรหลาย ๆ   ตัวมาเข้าเป็นตำรับยา หรือใช้ประกอบลงในอาหารหรือดองเหล้า การใช้สมุนไพรจีนหลาย ๆ ตัวมาประกอบกัน  ก็เพื่อปรับฤทธิ์และสรรพคุณของสมุนไพรให้สมดุล เพื่อให้ได้สรรพคุณตามต้องการใช้สมุนไพรเพื่อปรับสมดุลของร่างกาย นอกจากจะช่วยฟื้นฟูระบบไหลเวียนของเลือดลมแล้วยังช่วยปรับสภาวะร้อนหรือเย็นเกินไปของร่างกายอีกด้วย จึงอาจพูดได้ว่า สมุนไพรจีนให้สรรพคุณทั้งการบำบัดและบำรุงในขณะเดียวกัน

Top
facebook