บริการปรับรูปร่าง ลดไขมันเฉพาะส่วน (Vaser Liposelection)

ปรับรูปร่างและลดสัดส่วน

Sliming Program

โปรแกรมลดน้ำหนักส่วนเกิน

Localized Fat Reduction Program

ลดไขมันเฉพาะส่วน

Body Firming Program

โปรแกรมกระชับสัดส่วนหลังคลอด

Breast Firming Program

โปรแกรมฟื้นฟูทรวงอก

Body Wow

โปรแกรม Body Wow

facebook