ศัลยกรรมความงาม
Cosmetic Surgery

ผิวพรรณและเลเซอร์
Skin & Laser

ปรับรูปร่างและลดสัดส่วน
Body-Shape Contour
ชะลอวัยและสมรรถภาพ
Anti-Aging & Performax
การฝังเข็มแพทย์แผนจีน
Chinese Medicine Acupuncture


facebook

TNC CLINIC ทีเอ็นซีคลินิก

สาขาพหลโยธิน TNC
*ศัลยกรรมความงาม แบบพรเมียม
*คลินิกเสริมสมรรถภาพ Performax

GALLERY

แกลลอรี่

TNC Patients’ Review


Thank you Dr. Thanavatt at TNC for doing facial fat grafting for me.
This is done to increase the volume of my forehead and chin.
It can also help reduce my acne scars.
My friend told me my beauty looked natural and fuller like I did 10 years ago.


Mrs. Prae Matsha
-Sale representative
.